H. Hüseynov: "Azərbaycanda XII əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən".

Heydər Hüseynov

"Azərbaycanda XII əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən".

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Baş Redaktor: Yusif Rüstəmov

Rus dilindən tərcümə edənlər:

Arzu Hacıyeva

Şura Məmmədova

Elmira Zamanova

Fəxrəddin Hacıyev

Əmirşah Əmirəhmədov

Azərbaycan Ədəbiyyatı - Publisistika

İSBN - 978 - 9952 - 34 - 170 - 6

Bakı Şərq - Qərb, 2007, 400 s.

Əsəri Yüklə

[attachment=49]