Azərbaycan Fəlsəfə tarixi


 Kitab:

Azərbaycan Fəlsəfə tarixi.

Azərbaycan Mİlli Elmlər Akademiyası 

Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu

II Cild

 

 Baş Redaktor: AMEA-nın həqiqi üzvü F.Köçərli

II Cildin Məsul redaktoru Z.Ə.Quluzadə

Azərbaycan dilinə tərcümənin redaktorları

Fəlsəfə.e.d. Z.Ə.Quluzadə 

Fəlsəfə.e.d. K.Y.Bünyadzadə

ISBN 978-9952-495-34-8[attachment=48]