Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

"МУЗЫКА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА
(анализ проблемы на примере философии мугама)"

Зумруд КУЛИЗАДЕ
Доктор философских наук

Date: 26-03-2011, 18:51 | Viewed: 0

"ÜMUMVƏHDƏT FƏLSƏFİ KONSEPSİYASI MÜASİR ELM İŞIĞINDA"
(müxtəlif dillərdə)

Zümrüd Quluzadə
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 10-03-2011, 14:04 | Viewed: 0

Fəls.e.d. Zümrüd Quluzadənin təşəbbüsü ilə keçirilən elmi seminarlar Respublika ictimayyəti tərəfindən müsbət qarşılandı.

Date: 28-02-2011, 16:13 | Viewed: 0

"İSLAM BÖLGƏSİ FƏLSƏFƏSİNİN TƏBLİĞİ VƏ TƏDRİSİ HAQQINDA KONFRANS"

Date: 18-02-2011, 10:36 | Viewed: 0