Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

İSLAM MƏDƏNİ BÖLGƏSİ FƏLSƏFƏ TARİXİNİN DÜNYA FƏLSƏFƏ TARİXİNDƏ YERİ VƏ ROLUNUN ELMİ DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

Date: 15-06-2012, 19:16 | Viewed: 0

ÜMUMVƏHDƏT FƏLSƏFƏSİ VƏ MÜASİR ELM

elmi-nəzəri seminar

2010-cu ilin may ayında AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu və “Şərq fəlsəfəsi problemləri” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalın təşəbbüsü ilə “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və Lütfi Zadə təlimi” mövzusuna həsr edilmiş dəyirmi masa keçirildi. Müzakirələrdə AMEA Prezidenti Akademik Mahmud Kərimov ve Respublikanın görkəmli alimləri iştirak etdilər.

Date: 10-06-2012, 11:23 | Viewed: 0

ÜMUMVƏHDƏT FƏLSƏFƏSİ VƏ MÜASİR ELM
elmi-nəzəri seminar

2010-cu ilin may ayında AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu və “Şərq fəlsəfəsi problemləri” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalın təşəbbüsü ilə “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və Lütfi Zadə təlimi” mövzusuna həsr edilmiş dəyirmi masa keçirildi. Müzakirələrdə AMEA Prezidenti Akademik Mahmud Kərimov ve Respublikanın görkəmli alimləri iştirak etdilər.

Date: 10-06-2012, 11:21 | Viewed: 0

İlham MƏMMƏDZADƏ

Fəl.e.d.
AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq
İnstitutu Direktoru:


Zümrüd QULUZADƏ

Fəl.e.d.
AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
“Fəlsəfə və ictimai fikir tarixi” şöbə müdiri:Date: 10-06-2012, 11:20 | Viewed: 0

Maqsud ƏLİYEV

Akademik, Fiz.e.d.
AMEA, Fizika İnstitutu

Date: 10-06-2012, 11:18 | Viewed: 0

Əziz MƏMMƏDOV

Fəl.e.d.
Bakı Dövlət Universiteti təbiət fakültələri üzrə
“Fəlsəfə kafedrası”nın professoru

Date: 10-06-2012, 11:17 | Viewed: 0

Qorxmaz İMANOV

İqtisad e.d.
AMEA, Kibernetika İnstitutu
Fuzzy İqtisadiyyat laboratoriyasının rəhbəri

Date: 10-06-2012, 10:53 | Viewed: 0

Fuad Qurbanov

Bakı Dövlət Universiteti
Lütfi Zadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər
Akademiyasının Vitse-Prezidenti

Date: 10-06-2012, 10:49 | Viewed: 0

Əbülhəsən ABBASOV

Fəl.e.d., Professor
AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
Rusiya Pyotr Akademiyasının Həqiqi Üzvü

Date: 10-06-2012, 10:46 | Viewed: 0

Füzuli QURBANOV

Fəl.e.d.
AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

Date: 10-06-2012, 10:44 | Viewed: 0