Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

ЭТНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСКУССТВА
И ИДЕИ ВСЕЕДИНСТВА

Р. Мамедова
Институт Архитектуры и Искусства НАНА


Date: 22-06-2012, 16:59 | Viewed: 0

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ
ФИЛОСОФИИ И НАУКИ

И. Мамедзаде
Институт Философии, Социологии и Права НАНА
 

Date: 22-06-2012, 16:58 | Viewed: 0

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ HÜQUQ İNSTİTUTU

YUNESKO-nun təsis etdiyi
“DÜNYA FƏLSƏFƏSİ KONTEKSTİNDƏ İSLAM BÖLGƏSİ FƏLSƏFƏSİNİN TƏDQİQİ VƏ TƏDRİSİ PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ-NƏZƏRİ SEMİNARIN
(Bakı, 2011)
M Ə R U Z Ə L Ə R İ

THE ARTICLES
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-THEORETICAL CONFERENCE TITLED
“THE PROBLEMS OF STUDY AND TEACHING OF PHILOSOPHY OF ISLAMIC REGION IN THE CONTEXT OF WORLD PHILOSOPHY DAY” ORGANIZED BY UNESKO

Date: 20-06-2012, 12:16 | Viewed: 0

QƏRBLİ ZƏVVARIN ŞƏRQ ÖLKƏSİNƏ SƏYAHƏTİ:
Hermen Hessenin yaradıcılığında vəhdət ideyasının özəllikləri


Arzu HACIYEVA
Fəlsəfə elmləri doktoru
Azərbaycan

Date: 20-06-2012, 12:15 | Viewed: 0

JOURNEE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE: LES PHILOSOPHIES FRANÇAISE ET ORIENTALE DANS LE CONTEXTE DE LA PHILOSOPHIE MONDIALE

LUCIE CAMPOS,
Prof. Dr.
France

Date: 20-06-2012, 12:12 | Viewed: 0

FƏLSƏFƏNİN AKTUALLIĞI BARƏDƏ

İLHAM MƏMMƏDZADƏ,
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Azərbaycan

Date: 20-06-2012, 12:00 | Viewed: 0

Dr. LEYLA ƏBDÜLKƏRiM XƏLiFƏDƏN MƏKTUB

Date: 18-06-2012, 14:12 | Viewed: 0

İSLAM MƏDƏNİ BÖLGƏSİ FƏLSƏFƏ TARİXİNİN DÜNYA FƏLSƏFƏ TARİXİNDƏ YERİ VƏ ROLUNUN ELMİ DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

Date: 15-06-2012, 19:16 | Viewed: 0

ÜMUMVƏHDƏT FƏLSƏFƏSİ VƏ MÜASİR ELM

elmi-nəzəri seminar

2010-cu ilin may ayında AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu və “Şərq fəlsəfəsi problemləri” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalın təşəbbüsü ilə “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və Lütfi Zadə təlimi” mövzusuna həsr edilmiş dəyirmi masa keçirildi. Müzakirələrdə AMEA Prezidenti Akademik Mahmud Kərimov ve Respublikanın görkəmli alimləri iştirak etdilər.

Date: 10-06-2012, 11:23 | Viewed: 0

ÜMUMVƏHDƏT FƏLSƏFƏSİ VƏ MÜASİR ELM
elmi-nəzəri seminar

2010-cu ilin may ayında AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu və “Şərq fəlsəfəsi problemləri” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalın təşəbbüsü ilə “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və Lütfi Zadə təlimi” mövzusuna həsr edilmiş dəyirmi masa keçirildi. Müzakirələrdə AMEA Prezidenti Akademik Mahmud Kərimov ve Respublikanın görkəmli alimləri iştirak etdilər.

Date: 10-06-2012, 11:21 | Viewed: 0