Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И ПОСЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ХАЛВАТИЙЙА  КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН МЕЖКУЛЬТУРНОГО И МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОГО  ДИАЛОГА,

ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ СЕЙИД ЙАХЙА БАКУВИ.

 Д.филос.н., гл.н.сотр.отд. «Истории философии и общественной мысли» Института Философии и Права Национальной Академии Наук Азербайджана, Главный редактор журнала «Проблемы Восточной философии» и научный руководитель сайтов http://orientalphilosophy.org/, http://forum.orientalphilosophy.org/.

  zumrudkulizade@hotmail.com 

 

 

Date: 20-05-2014, 12:29 | Viewed: 0

Тезисы международной научно-теоретической конференции «Халватиййа как универсальный феномен межкультурного и межцивилизационного диалога»

Date: 15-05-2014, 14:04 | Viewed: 0

"О исследовании наследия Сейид Яхьйа Бакуви и социокультурного течения Халватиййа в контексте концептуальных проблем современной истории культуры (вопросы теории и практики)"

Д-р филос.н.Зумруд Кулизаде

Date: 15-05-2014, 14:01 | Viewed: 0

“Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm”  elmi-nəzəri seminarının materialları

 

© 2010, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

Elmin İnkişafı Fondu. Bütün hüquqlar qorunur.

Date: 20-01-2014, 18:39 | Viewed: 0

تحديد الأوليات في دراسة تاريخ الحضارة الروحية

الباحث العلمي الأقدم لمعهد الفلسفة وعلم المجتمع والحقوق

 لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان ورئيس هيئة التحرير للمجلة العلمية والنظريةالدولية "قضايا الفلسفة الشرقية"

الدكتور في العلوم الفلسفية /زمرد كولي زاده.

 

 

Date: 9-11-2013, 10:35 | Viewed: 0

 

“KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA KÜLTÜR KÖPRÜLERİMİZ”

 

 ULUSLARARASI SEYYİD YAHYA ŞİRVANİ VE HALVETİLİK SEMPOZYUMU

       Eskişehir, 21-23 Kasım 2013
       Bakü, 25-27 Kasım 2013

Date: 16-09-2013, 11:54 | Viewed: 0

Quelques renseignements et réflexions sur la Conférence scientifique internationale dédiée à la mémoire de Seyid Yahya Bakuvi en commémoration de 550ème anniversaire de sa mort, organisée par la Ministère de la Culture et du Tourisme de la République d'Azerbaïdjan et l'Institut de Philosophie, Sociologie et de Droit de l'Académie Nationale des Sciences d'Azerbaïdjan, prévue les 2-3 juillet 2013.

 

Zumrud Gulizada

Date: 7-06-2013, 11:01 | Viewed: 0

Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsi

 Azərbaycan MEA ilə bir gündə, 1945-ci il martın 27-də  təşkil edilmiş, tərkibini isə EA-nın Rəyasət Heyəti həmin il mayın 21-də təsdiq etmişdir.

Date: 3-06-2013, 19:50 | Viewed: 0

2-3 iyul 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu tərəfindən keçiriləcək Seyid Yəhya Bakuvinin ölümünün 550-ci illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransla bağlı məlumat və müəyyən fikirlər.


Zümrüd Quluzadə

Date: 3-06-2013, 16:21 | Viewed: 0

الذكرى 550 لوفاة سيد يحيى الباكوي

 

المعلومات وبعض الأفكار حول المؤتمر العلمي الدولي الذي يتوقع عقده يوم 2-3 يوليو 2013 من قبل وزارة الثقافة والسياحة لجمهورية أذربيجان ومعهد الفلسفة والعلوم الاجتماعية والحقوق للأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان المكرس للذكرى 550 لوفاة سيد يحيى الباكوي. 

زمرود كولوزاده الدكتورة في العلوم الفلسفية

Date: 3-06-2013, 14:16 | Viewed: 0