Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm - 2014

SEMİNARA DƏVƏT

 

 

17 uyun saat 1100, 2014-cü il tarixində AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm” mövzusunda keçiriləcək elmi-nəzəri seminara AMEA-nın Elmi Tədqiqat İnstitutlarının metodologiya ilə məşğul olan mütəxəssisləri və ilk növbədə Azərbaycan tarixi və Azərbaycan mədəniyyət tarixləri çoxcildliklərinin yazılmasında iştirak edən mütəxəssislər dəvət edilsin. Eyni zamanda seminarda problemlə maraqlanan Respublika mütəxssisləri iştirak edə bilər.

 

Qarşıdan gələn seminarda çıxış üçün razılıq verən alimlərin adları, mövzuları və bəzi çıxışların mətnləri ilə  tanış ola bilərsiniz:

 

 1. Fəl.e.d. Quluzadə Z. “XXI əsr. Elmi ixtiralar və fəlsəfənin anlam kateqorial apparatının məzmunun təshihi (korrektəsi)“.
 2. Akad. Abbasov V. “Müasir dövrdə təbiətşünaslığın fəlsəfi məsələləri”.
 3. Akad. Haşımov A., texnik.ü.f.d. Rəsulov Z.  “Klassik layihələndirmələrdən system layihələrinə keçid”.
 4. AMEA-nın müxbir üzvü.prof. Məmmədova R. “Musiqi sənətində etnotipologiyalar və ümumvəhdət ideyası”.
 5. Fəl.e.d.Prof. Məmmədzadə İ. “Fənnlərarası tədqiqatlar: problemin idrakının fəlsəfəsinə dair”.
 6. Fəl.e.d.,Prof. Mirzəzadə R. “Multurkulturalizm problemlərinin tədqiqinə yeni metodoloji yanaşma”.
 7. Fəl.e.d. Bayat F. “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və folkloristika (Azərbaycan folkloru timsalında)” .
 8. Fəl.e.d., prof. Abbasov Ə. “Философия сложности как постнеоклассическая метатеоретическая основа: особенности эпистемологии и практики”.
 9. Fiz.ü.f.d. Prof. Abdinov O. “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və Xiks bozonu”.
 10. Fəl.e.d., prof. Abbasov Ə. -  “İdrakın yeni istiqamətləri: konsepsiyasıların qısa icmalı”.
 11. Tibb.e.d.prof. Əlizadə Ç. “İnformasiya texnologiyaları və insan psixikasının formalaşması. Ümumvəhdət insan orqanizmi timsalında”.
 12. Fəl.e.d. Qurbanov F. “Fənnlərarası yanaşma və fənnlərarası metodologiya: formalaşmanın mürəkkəblikləri”.
 13. Psix.ü.f.d. Dos. İbrahimbəyli R. “Etnomədəniyyət ümumvəhdət fəlsəfəsinin psixoloji problemləri işığında”.
Author : Admin | Date: 6-06-2014, 17:57 | Views: 0