Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
M. RIHTIM: SEYYİD YAHYA ŞİRVANİ VE HALVETİLİKKAFKASYA’DAN ANADOLU’YA KÜLTÜR KÖPRÜLERİMİZ”

 ULUSLARARASI SEYYİD YAHYA ŞİRVANİ VE HALVETİLİK SEMPOZYUMU

       Eskişehir, 21-23 Kasım 2013
       Bakü, 25-27 Kasım 2013

       Değerli Meslektaşımız,
       Vefatının 550. Yılı münasebetiyle UNESCO tarafından 2013, Seyyid Yahya Bakuvi (Şirvani) yılı ilan edilmiştir. Bu vesileyle Kafkasya Üniversiteler Birliğince 21-23 Kasım 2013 tarihinde Eskişehir'de, 25-27 Kasım 2013 tarihinde ise Bakü’de uluslararası sempozyum düzenlenecektir. “Kafkasya’dan Anadolu’ya kültür Köprülerimiz, Uluslararası Seyyid Yahya Şirvani ve Halvetilik Sempozyumu” Ardahan Üniversitesi ve Azerbaycan Qafqaz Üniversitesi tarafından organize edilecektir.

       XIV-XV. yüzyıllarda Azerbaycan’da kurulan, başta Kafkasya ve Anadolu olmak üzere Osmanlı coğrafyasında ve dünyada geniş şekilde yayılan tasavvuf tarihimizin en etkili sufi mektebi Halvetilik olmuştur. Bu tasavvuf mektebini XV. Asırda yeniden sistemleştiren ve yayılmasına sebep olan büyük sufi mütefekkir Seyyid Yahya Şirvani’yi tanımak, onun hayatı, düşünceleri, talebeleri ve eserleri çerçevesinde Türk dünyası, Balkanlar, Afrika ve diğer bölgelerdeki izlerini ve etkilerini araştırmak, dünyada tesis ettiği fikri ve sosyal irtibatları öğrenmek ve anlamak sempozyumun temel amacı olacaktır.   
       Halvetilik ve Seyyid Yahya Şirvani üzerine araştırmalar yapan siz değerli meslektaşımızın Sempozyuma katılarak konu hakkındaki bilgilerini katılımcılarla paylaşması bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. 
      Sempozyum öncesi gönderilecek bildirilerin özeti 300 kelime; sunulacak bildirilerin süresi ise 15 dakikadır. Bildiri konuları esas alınarak oturumlar halinde gerçekleşecek olan sempozyumda, Türkçe, Arapça, Rusça veya Batı dillerinden biri kullanılacaktır. Sempozyum bildirileri daha sonra kitap olarak basılacaktır. Basılacak bildiri metinlerinin sayfa sayısının 15’ten fazla olmaması gerekmektedir. 
      Sempozyuma katılacak meslektaşlarımızın ekteki Kayıt Formu’nu doldurarak bildiri özetleri ile birlikte, 05 Ekim 2013 tarihine kadar göndermelerini rica ediyor, bu vesile ile saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. 

Organizasyon Komitesi adına
Doç. Dr. Mehmet Rıhtım
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İÇLİ

Konu Başlıkları
Kafkaslarda İslam medeniyeti ve tasavvuf tarihi.
Kafkaslar Anadolu tasavvufi etkileşimler tarihi.
Halvetiyye tarikatının tarihi kökleri.
Halvetiliğin tasavvuf medeniyetindeki yeri.
Azerbaycan’da tasavvuf ve Halvetilik.
Seyyid Yahya Şirvani’nin hayatı, eserleri.
Seyyid Yahya Şirvani’nin tasavvufi fikirleri.
Seyyid Yahya Şirvani’nin Anadolu’daki müridleri.
Seyyid Yahya Şirvani’nin etkileri.
Seyyid Yahya Şirvani ve Halvetilik kaynakları.
Azerbaycan-Türkiye tarihi kültürel ilişkileri.
Anadolu’da Halvetilik merkezleri.
Halvetiliğin kolları ve önemli temsilcileri.
Halvetiyyede edebi gelenek, Şair sufiler.
Halvetiliğin dünyadaki yayılış alanları.
Modern dünyada Halvetilik.
Halvetiyye Tasavvuf düşüncesi.
Tasavvufun sosyal ve kültürel etkileri.


NOT: Size özel yapılan bu davetiyeye her türlü katkınız, görüşleriniz  ve katılıp katılmama ile ilgili düşüncelerinizi daha öncesi bir tarihte de bildirebilirsiniz. İletişim için bu mail adresini yanıtlayabilirsiniz.

İletişim: Ahmet İÇLİ: 0532 454 61 98

e.mail: aicli@hotmail.com.tr
Tel: +90 478 211 41 32
        +90 478 211 26 87 / 22 00
Fax: +90 478 211 32 75

 

 

Kayıt Forumu

 

Kayıt ve Özet Formu

 

 

Adı, Soyadı:

Kurumu:

Akademik Ünvanı:

Adresi:

Email:

Bildiri Dili:

Bildiri Konusu ve Özeti 


Author : Admin | Date: 16-09-2013, 11:54 | Views: 0