Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

  Heydər Hüseynov:

  "Azərbaycanda XII əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən".

 

Date: 23-11-2014, 15:45 | Viewed: 541

  Kitab: Azərbaycan Fəlsəfə tarixi // II Cild

  Book: History of Azerbaijan philosophy//Vol II

  Книга: История азербайджанской философии // Том II

  Bakı "Elm" - 2014, 2014, 684 s.

Date: 19-11-2014, 18:13 | Viewed: 762

East - West: a journey from the center of the world

Восток - Запад: путешествия из центра мира 

Şərq Qərb: Dünyanın mərkəzindən səyahət

 

http://www.viasat-channels.tv/channel/history/tv/#1056222

Date: 10-11-2014, 12:47 | Viewed: 395

Уважаемые коллеги!

 Приглашаем вас принять участие в  Международной научно-практической   конференции

ДЕРБЕНТ – ГОРОД ТРЁХ  РЕЛИГИЙ.

ДАТА проведения:  25 марта 2015 в г. Дербент.

Date: 9-11-2014, 20:25 | Viewed: 510

Cəmaləddin Əfqaninin masonluğu məsələsinə dair

 

Dos.Dr. Qəmər Mürşüdlü

Bakı Dövlət Universiteti

Date: 8-11-2014, 19:00 | Viewed: 321

Əbu Rehyan Biruni komparativist dinşünaslığın nümayəndəsi kimi

Abu Rayhan Biruni as a delegate of comparativist theology.


Dos.Dr. Qəmər Mürşüdlü

Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrası

Date: 8-11-2014, 16:06 | Viewed: 346

Sovet dövrü xalqlarının mənəvi mədəni irsinin post-sovet dövründə dəyərləndirilməsinə dair

 

Fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

Əməkdar elm xadimi. 

Date: 3-11-2014, 14:38 | Viewed: 376

Interdisciplinary research: the philosophy of understanding problem 

 

Dr.filos. prof. Ilham Mammadzade  

 

http://orientalphilosophy.org/nesrler/seminar/355-d-rfilos-n-prof-lham-mamedzade-mezhdisciplinarnye-issledovaniya.html

Date: 25-10-2014, 18:06 | Viewed: 0

Код азербайджанской культуры  - Code of Azerbaijani culture 

The wording implying the deepest layers of our spiritual heritage 

 

Рена МАМЕДОВА,доктор искусствоведения, член-корреспондент НАНА

Date: 25-10-2014, 16:06 | Viewed: 0Multiculturalism and postmodern value aims

 

Roida Oktay Rzayeva

E-mail address: roidarzaeva@gmail.com

 

Assoc. Prof., Deputy Director, Institute of Philosophy, Sociology and Law Azerbaijan National Academy of Sciences

 

ISSN: 2147-6284

European Journal of Research on Education,

2014, 2(Special Issue), 129-133 DOI: 10.15527/ejre.201426568

© 2013European Journal of Research on Education by IASSR.

Date: 1-10-2014, 18:22 | Viewed: 0