Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Z.S. Əliyevanın çapdan çıxmış "AZƏRBAYCAN və FRANSIZ MAARİFÇİLİYİ: QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏR" kitabı haqqında 

 

Date: 10-03-2011, 14:01 | Viewed: 0

"LÜTFİ ZADƏNİN ŞƏXSİYYƏTİ VƏ ELMİ YARADICILIĞI"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 10-03-2011, 13:52 | Viewed: 0

FƏLSƏFƏ ELMLƏRI DOKTORU Z.Ə.QULUZADƏNİN MÜXTƏLİF İLLƏRDƏ ÇAPDAN ÇIXAN MONOQRFİYALARI

Date: 10-03-2011, 11:36 | Viewed: 0

"VITAL SOCIETY. DISEASES. INTERRELATIONSHIP BETWEEN PATIENT AND DOCTOR"
Prof. Dr.Chingiz ALIZADEH

Date: 10-03-2011, 10:33 | Viewed: 0

Fəls.e.d. Zümrüd Quluzadənin təşəbbüsü ilə keçirilən elmi seminarlar Respublika ictimayyəti tərəfindən müsbət qarşılandı.

Date: 28-02-2011, 16:13 | Viewed: 0

"İSLAM BÖLGƏSİ FƏLSƏFƏSİNİN TƏBLİĞİ VƏ TƏDRİSİ HAQQINDA KONFRANS"

Date: 18-02-2011, 10:36 | Viewed: 0

"HUMANİTAR ELMLƏRİN TƏDRİSİ VƏ BƏZİ KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏR"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru

Date: 18-02-2011, 10:34 | Viewed: 0