Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

FƏLSƏFƏ ELMLƏRI DOKTORU Z.Ə.QULUZADƏNİN MÜXTƏLİF İLLƏRDƏ ÇAPDAN ÇIXAN MONOQRFİYALARI

Date: 10-03-2011, 11:36 | Viewed: 0

"VITAL SOCIETY. DISEASES. INTERRELATIONSHIP BETWEEN PATIENT AND DOCTOR"
Prof. Dr.Chingiz ALIZADEH

Date: 10-03-2011, 10:33 | Viewed: 0

Fəls.e.d. Zümrüd Quluzadənin təşəbbüsü ilə keçirilən elmi seminarlar Respublika ictimayyəti tərəfindən müsbət qarşılandı.

Date: 28-02-2011, 16:13 | Viewed: 0

"İSLAM BÖLGƏSİ FƏLSƏFƏSİNİN TƏBLİĞİ VƏ TƏDRİSİ HAQQINDA KONFRANS"

Date: 18-02-2011, 10:36 | Viewed: 0

"HUMANİTAR ELMLƏRİN TƏDRİSİ VƏ BƏZİ KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏR"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru

Date: 18-02-2011, 10:34 | Viewed: 0