Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
Doğu felsefesi problemleri dergisi

“DOĞU FELSEFESİ PROBLEMLERİ” dergisi hakkında

 

Editörden....

1992 senesinde, SSCB-nin dağıldığı bir dönemde, Azerbaycanda Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin ve onun Felsefe ve Hukuk Enstitüsünün desteği ve yakın katılımı, Felsefe tarihi ve sosyal düşünce bölümünün insiyatifi ile gerçekleştirilen İslam bölgesi felsefesinin araştırılmasının metodolojik problemlerine özel uluslararasi bilimsel-teorik konferansta ”Doğu felsefesi problemleri” isimli uluslararasi bilimsel-teorik derginin yaratılması karara alındı. Cumhuriyetin bağımsızlığını kazandıktan sonrakı dönemde bu isim ve muhtevada ilk bilimsel-teorik dergi olan “Doğu felsefesi problemleri” dergisi, İslam bölgesi felsefesinin araştırmacıları arasında ilişkilerin pekiştirilmesini, bölge felsefesinin işlenilmemiş ve tartışmalı problemlerinin açıklanmasını, İslam bölgesi halklarının az bilinen felsefi kültürlerinin tarihi ve güncel durumu hakkında bilim dünyasının bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.
Derginin oluşum ideası, ismi ve konsepti onun baş editörü Dr. Z.Kuluzadeye aittir.
Dergide bölge felsefesinin dünya felsefesi bağlamında araştırılması ve öğretimi önemli yer almaktadır. 1996 senesinden itibaren her sene iki nushada (azerbaycan ve rus dillerindeki nushalari), makalelerin arap, fars, türk, ingiliz, alman ve fransiz dillerinde geniş özetleri ile yayımlanan dergi sürekli olarak Doğu ve Batı ülkelerinin meşhur kütüphanelerine gönderiliyor.
Dergide, kendisinin insiyatifi ile gerçekleştirilmiş ülkeiçi ve uluslararası bilimsel-teorik konferans ve seminerlerin materyalleri de yansıtılmaktadır.
2010 senesinin nisan ayından itibaren derginin elektron versiyonu www.johp.azersayt.com internet adresinden okunabilir. İslam bölgesi felsefi kuramlarının ve felsefe tarihinin ayrı-ayrı problemleri ve dünya felsefe tarihi kontekstinde bölge felsefe tarihinin öğretimi meseleleri hakkında bilgi veren bilimsel makalelerle birlikte, bu problemlere adanmiş kitapları saytta bulmak mümkündür.
“Doğu felsefesi problemleri” dergisinin resmi saytı www.orientalphilosophy.com 2010 senesinin kasım ayından kullanıma açıktır. Derginin Azerbaycan, Rus ve İngiliz dillerinde sunulmuş elektron versiyonu onun 2009 senesi sayısının azerbaycan ve rus dillerindeki tam metni ile birlikte, 1996 senesinden itibaren tüm sayılarının içeriği ve İslam bölgesi felsefesinin problemlerine özel makaleler, kitaplar, gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesi düşünülen uluslararasi bilimsel-teorik konferans ve seminerlerdeki sunumlara da ulaşılabilir.
20 Nisan 2010 senesinden günümüzedek söz konusu saytların 265 binden fazla sayfası Azerbaycanın dışında, Doğu ve Batının 30-a yakın çeşitli ülkelerden ziyaret edilmiştir. Saytlardan 2500 nushaya kadar makale ve kitap indirildigi bilinmektedir.

Author : oriental | Date: 9-04-2011, 18:19 | Views: 0