Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
Razim Əliyev: Musiqi fəlsəfəsinin genezisi Razim Əliyev.  Musiqi fəlsəfəsinin genezisi   

                       

"ZİYA” NPM, Bakı-2015


Baş redaktor:          

Elnarə Dadaşova, Əməkdar İncəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Redaktor:                              

Sevda Mikayılqızı, Yazıçı ,naşir

Elmi məsləhətçi:                  

Agababa İbrahimli,                                     

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

 

"Musiqi fəlsəfəsinin genezisi” müəllifin sayca dördüncü kitabıdır. Bu, müəllifin  "Oguz dünyanı dərketmənin açarıdır” (2000), "Məxfilik qrifi,yaxud mif,fəlsəfə,din və dil düyünü”(2002), "Türk-Şumer dünyagörüşü və dil” (2005)  kitablarından sonra mifoloji- fəlsəfi aspektdə yazılmış növəti əsəridir. O, formalaşdırdığı "Güzgü konsepsiyasını musqi sahəsinə tətbiq etməklə bir daha bu konsepsiyanın universallığını, onun mistik-mifoloji dünyagörüşün gizli və sirrli tərəflərinin öyrənilməsində bir açar kimi yararlı olduğunu diqqətə çatdırır, müasir dünyəvi elmlərin və Şərq mistsizminin müqayisəsi vasitəsilə musiqinin genezisinə, tarixən formalaşmış musiqi nəzəriyyəsinin qaranlıq, bəzən də izaha gəlməyən tərəflərinə aydınlıq gətirir, ümumən musiqi nəzəriyyəsinin şərq xalqlarının təfəkkürü ilə, xüsusən Şumer—türk dünyagörüşü ilə bağlılığını təkzibedilməz faktlarla göstərir. Müəllif tərəfindən not adlarının və bir sıra musqi terminlərinin azərbaycan –türk dilləri əsasında xüsusi  qayda ilə yaradıldığı (kodlaşdırıldığı) aşkarlanır, müasir sivilizasiyanın mədəni- tarixi irsinin formalaşmasında Azərbaycan və ümumiyyətlə türk təfəkkürünün yeri əsaslandırılır.


Mündəricat

Müəllif haqqında bir neçə söz .........................................................................3

İthaf .............................................................................................................4

Musiqi fəlsəfəsinin genezisi .........................................................................5

Kosmobioloji harmoniya, yaxud varlığım harmoniya şifrəsi .......................52

Novruz xalqımızın milli – mədəni, etnik irsində dərin kök

salmış bayram kimi.....................................................................................87

Novruz bayramının fəlfəsəsi.......................................................................94 
                                      

Author : Admin | Date: 14-10-2015, 19:00 | Views: 2 130