Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
Zemfira Hacıyeva: Təkrarlanan tarix, təkrarlanan şəxslər

 Zemfira Hacıyeva: Təkrarlanan tarix, təkrarlanan şəxslər

 

 

 

 

 


İlk hussədə müəllifin İrəvan bölgəsinin tarixi ilə bağlı rus-sovet və erməni tarixçiləri ilə fərqli və oxşar cəhətlərinə nəzər yetirilir.
Kitabın ikinci hissəsində isə C. Burnutyanın sözügedən əsərinin mühüm əhəmiyyət kəsb edən fəsilləri müəyyən ixtisarla oxucuların diqqətinə çatdırılır. Bu fəsillərdə rus işğalı ərəfəsində bütün Azərbaycan ərazisi kimi, İrəvan xanlığını da əhatə etmiş siyasi proseslər şərh edilir, habelə bölgənin sosial – iqtisadi, demoqrafik vəziyyəti ilə bağlı geniş və əhatəli məlumat verilir.
 
 
MÜNDƏRİCAT
Ön söz............................................................................................................................................................3
Siyasətdən və vətənpərvərlikdən "uzaq” coğrafiya.......................................................................................9
Dünən başlamayan xəyanətin anatomiyası..................................................................................................23
Gələcək üçün səpilən nifaq toxumları..........................................................................................................36
Mühacirlərin "tarixi vətənə”qayıdışı............................................................................................................43
Erməni kilsəsinin saxta cazibəsi..................................................................................................................53
Sonuncu İrəvan xanı – Sərdar......................................................................................................................64
İşğaldan sonra firavan günlərin xiffəti.........................................................................................................73
Nəticə...........................................................................................................................................................78
Əlavə
Corc A. Burnutyan. "İrəvan ”
Qacarların hökmranlığı dövründə.1795-1828 (ixtisarla).............................................................................83

Author : admin | Date: 12-02-2017, 13:00 | Views: 928