Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
Les historiens albanais et arméniens sur l'Albanie
 
Prof. Dr. Zumrud Kulizade

La dernière décennie a vu un nombre considérable de déclarations non fondées et "motivées" dans la littérature scientifique et publicism propos Nagorni Karabakh à l'Arménie appartenance. Leur objectif est de donner des motifs scientifiques et théoriques pour la politique expansionniste de la fameuse «miatsum", avec l'intention d'une réunion territoriale et ethnique de la soi-disant l'Arménie historique et les Arméniens.
Date: 26-01-2016, 13:59 | Viewed: 1 555

Сериал Восток - Запад смотреть онлайн
East to West online
Вышла серия 7
Сериалы  
Date: 22-01-2016, 00:14 | Viewed: 2 148

доктор философии Кулизаде Зумруд

«РЕЖИМ ОГНЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ


Обращение к читателям интернета

и, в первую очередь, к

Членам Ученого Совета Института Истории Академии Наук Республики Армении

рекомендовавших к печати книгу

В.Г.Туняна «Пристрастие Азербайджана к истории Армении: мифы и реалии» (Ереван Институт истории, 2013)

Date: 27-12-2015, 01:45 | Viewed: 1 522

Абульгасан Фархад оглу Аббасов

Главный научный сотрудник Института философии и права Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор философских наук, профессор

Date: 23-12-2015, 18:40 | Viewed: 1 389

fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

(Azərbaycan təcrübəsi də nəzərə alınmaqla)


Date: 23-12-2015, 18:28 | Viewed: 1 338"Musiqi fəlsəfəsinin genezisi" 

 Razim Əliyev

 

"ZİYA” NPM, Bakı-2015

 

Date: 14-10-2015, 19:00 | Viewed: 2 438

Muğamat anlayışının fəlsəfi idrakı barədə

Fəl.ü.e.d. Zümrüd Quluzadə

Date: 21-09-2015, 05:11 | Viewed: 1 183

                            

Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monaqrafik lüğəti haqqında

 


Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət sahəsində dövlət siyasəti sovet dovründən fərqli olaraq muğamatın təbliği və eyni zamanda obyektiv elmi-nəzəritətbiqiücün geniş imkanlar yaratmasını nəzərə alaraqmənəvi irsimizdə,o cumlədən Azərbaycan xalqının sovet dövrü mənəvi irsində olan nailiyyət və tapıntıların yaşadılmasına xüsusi diqqət tələb edilir.


Date: 29-08-2015, 10:39 | Viewed: 1 910

«Энциклопедия азербайджанского мугама», изд. дом «Шарг-Гарб»,  Баку, 2012.

 


Rus dilində nəşr edilən "Azərbaycan muğamı ensiklopediyası”nın təqdimatlarında yer alan çıxışların və yazılı rəylərin bəzi fraqmentləri ilə Sizi tanış edirik.

Bakıda keçirilən tədbirdə (25 sentyabr, 2014)qeyd olundu ki, təqdimatı gərçəkləşən "Azərbaycan muğamı ensiklopediyası” 2008-ci ildə Azərbaycan dilində nəşr edilən "Muğam Ensiklopediyası” adında kitabınruscaya tərcüməsi deyil.Bu kitab mühim yenilikləri və dərin elmi açıqlamaları ilə səciyyələnyeni bir əsərdir.S.Ağayeva musiqi mənbəşünaslığı, orta əsr musiqi elmi, muğam sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi üzrə ixtisaslaşmış tanınmış alim olaraq muğam tarixinə dair mövcud olan bəzi bilikləri özünün dəyərli və bir çox hallarda oxuculara az tanış olan məlumatlarla, şəxsi tədqiqatların yeni nəticələri ilə dolğunlaşdırmışdır.

............................


Земфира КАФАРОВА, секретарь союза композиторов Азербайджана Заслуженный деятель искусств, профессор.(«Эхо» qəzeti. 16.05. 2014).

 

 

Date: 18-08-2015, 11:23 | Viewed: 1 062В Астане прошла презентация

«Энциклопедии азербайджанского мугама»

 
 
20.07.2015 21:40
 

В столице Казахстана Астане состоялась презентация «Энциклопедии азербайджанского мугама», изданной Фондом Гейдара Алиева.

Презентация прошла в рамках 43-й Всемирной конференции Международного cовета по традиционной музыке (ICTM) при ЮНЕСКО, проходящей  16-22 июля в Астане.

Date: 18-08-2015, 11:12 | Viewed: 1 111
{sape_links}{sape_article}