Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
Oxucuların nəzərinə

Müasir elmi ədəbiyyat fəlsəfə tarixinə həsr edilmiş bir sıra tədqiqatlarla zənginləşib. Həmin tədqiqatlar içərisində tədqiqatçılar tərəfindən keçmiş sovet xalqlarının etnomilli fəlsəfə tarixləri, bölgə fəlsəfələri və xüsusən fəlsəfi prosesin o qanunauyğunluqlarına diqqət yetirilib ki, həmin qanunauyğunluqlar vaxtıyla obyektiv və subyektiv səbəblərə görə diqqətdən kənar qalmışdılar.

Deyilənlərlə əlaqədar diqqətinizə adı gedən işlər və onların koordinatları ilə tanış olmaq üçün qısa məlumat təqdim edilir.

Ilk növbədə saytın izləyənlərə, o cümlədən, fəlsəfə tarixi və islam bölgəsi mədəniyyəti tarixinin professional tədqiqatçılarına sayta təqdim edilmiş işlər haqqında qeydlərini göndərmək təklif edilir.

Ziyarətçilər saytın oxucularının diqqətini cəlb edə bilən müasir fəlsəfə tarixi və bütövlükdə mədəniyyətşünaslığın aktual və mübahisəli problemləri haqqında qeydlərini bu ünvana göndərə bilərlər.

Zumrudkulizade@hotmail.com


Author : admin | Date: 11-12-2017, 16:36 | Views: 612